Rok svätého Jozefa

Milí veriaci,
pápež František vyhlásil tento rok za Rok svätého Jozefa. Keďže sa nemôžeme stretávať, posielam vám v prílohe inšpirácie na jeho duchovné prežívanie.
Ponúknite to aj ďalším. Ďakujem.
Stále na vás myslím, a modlím sa za vás každý deň pri súkromnom slávení svätej omše.
Daniel Mikula, farár.