Požehnanie domov

Drahí veriaci. Posielam modlitbu požehnania príbytkov. Domácu liturgiu vedie otec, alebo mama. Prepošlite ďalším. Prajem požehnaný sviatok Troch kráľov. Daniel Mikula, farár Požehnanie domov v čase sviatku Zjavenia Pána V mene, Otca i Syna i Ducha Svätého.  Amen. Pokoj nášmu domu a všetkým, čo v ňom bývame. I s duchom tvojím. Z Panny–Matky sa zrodil Pán,          On nepohrdol jasľami, […]

Prajem požehnaný Nový rok

Prajem požehnaný Nový rok. Zároveň posielam informáciu ohľadne pozastavenia verejného slávenia bohoslužieb. Daniel Mikula, farár.   Na základe Uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 808 z 31. decembra 2020, ktoré obmedzuje slobodu pobytu a pohybu zákazom vychádzania a na základe Vyhlášky 77 Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, nadobúdajúcej účinnosť 1. januára 2021, budú vo všetkých slovenských diecézach a […]

Aktuálne informácie k uvoľneniu opatrení od pondelka 16. novembra 2020.

Aktuálne informácie k uvoľneniu opatrení od pondelka 16. novembra 2020.   Od pondelka 16. novembra budú na základe vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva platiť nové pravidlá, ktoré sa týkajú aj slávenia verejných bohoslužieb.  Kľúčová informácia sa týka obnovenej možnosti tzv. šachovnicového sedenia, ktoré sa používalo aj pri uvoľňovaní opatrení v prvej vlne. Veriaci v kostole môžu využiť lavice alebo […]

Piatkový pôst za odvrátenie pandémie od 30.10. do 18.12. 2020

Slovenskí biskupi sa rozhodli vyhlásiť dôrazný piatkový pôst za odvrátenie pandémie koronavírusu. Zároveň veriacich pozývajú modliť sa pravidelne „Modlitbu za Slovensko“: „Od 30. októbra až do 18. decembra 2020, teda na osem po sebe nasledujúcich piatkov, biskupi vyhlasujú pre celú Katolícku cirkev na Slovensku prísny pôst za odvrátenie pandémie. Veriaci medzi 18. a 60. rokom života, ktorí sú celkom […]

Krst, sobáš

Krst Nahlásenie krstu O sviatosť krstu žiadajú rodičia – otec, mama (nie starí rodičia) Doniesť rodný list dieťaťa. Krstní rodičia Dieťa musí mať pri krste aspoň 1 krstného rodiča Ak nebývajú v našej farnosti, doniesť potvrdenie o krstnej náuke a odporúčanie od vlastného farára. Krstný rodič má spĺňať tieto podmienky: 1. Musí byť kresťan katolík a mať minimálne 16 […]

Úradné hodiny

Rímskokatolícka farnosť Obrátenia sv. Pavla, Chminianska Nová Ves Úradné hodiny Štvrtok 15.30 – 17.00 Piatok 15.30 – 17.00 (Okrem prvopiatkového týždňa.) Tiež po svätej omši v sakristii kostola. + Sv. Pavla 28, 082 33 Chminianska Nová Ves ‚ 051/7795191 , farnostchnv@gmail.com www.farnostchnv.sk