Informácie Konferencie biskupov Slovenska

Informácie Konferencie biskupov Slovenska na základe usmernenia Úradu verejného zdravotníctva: Rozostupy a dištanc Účasť na bohoslužbách nie je povinná. Stále platí dišpenz od účasti na nedeľnej či sviatočnej sv. omši. Verejné bohoslužby sa musia sláviť v obmedzenom režime. Vo vnútornom priestore kostolov zabezpečte a presne vyznačte miesta na sedenie v každej druhej lavici, resp. v každom druhom rade stoličiek […]

USMERNENIE V ČASE PANDÉMIE

Usmernenia platné od 1.04.2020 až do odvolania v Košickej arcidiecéze: Všeobecné pokyny Ÿ Verejné bohoslužby, spoločné pobožnosti, procesie, farské stretnutia sa nekonajú. Ÿ Počas tohto obdobia sú veriaci dišpenzovaní od povinnej účasti na nedeľnej sv. omši. Odporúča sa, aby sa pripojili prostredníctvom médií k vysielanej sv. omši a nezabúdali na prax duchovného svätého prijímania. Ÿ Kňazi denne súkromne slúžia sv. omše. – […]

SLOVO ARCIBISKUPA KŇAZOM A VERIACIM

Milí oltárni spolubratia, drahí veriaci, nikto z nás si nepomyslel, že takto budeme prežívať pôstne obdobie, nútení zostať doma. Nikomu z nás by ani na okamih nenapadlo, že kostoly budú aj na Veľkú noc zatvorené a bez účasti našich veriacich budeme slúžiť sv. omše. Nevieme, čo nás ešte čaká, ani ako dlho potrvá zápas o skrotenie tohto zákerného a očami […]

Krst, sobáš

Krst Nahlásenie krstu O sviatosť krstu žiadajú rodičia – otec, mama (nie starí rodičia) Doniesť rodný list dieťaťa. Krstní rodičia Dieťa musí mať pri krste aspoň 1 krstného rodiča Ak nebývajú v našej farnosti, doniesť potvrdenie o krstnej náuke a odporúčanie od vlastného farára. Krstný rodič má spĺňať tieto podmienky: 1. Musí byť kresťan katolík a mať minimálne 16 […]

Úradné hodiny

Rímskokatolícka farnosť Obrátenia sv. Pavla, Chminianska Nová Ves Úradné hodiny Štvrtok 15.30 – 17.00 Piatok 15.30 – 17.00 (Okrem prvopiatkového týždňa.) Tiež po svätej omši v sakristii kostola. + Sv. Pavla 28, 082 33 Chminianska Nová Ves ‚ 051/7795191 , farnostchnv@gmail.com www.farnostchnv.sk