Modlitbe ruženca za ukončenie pandémia

Milí veriaci,

v prílohe vám posielam výzvu otca arcibiskupa k modlitbe ruženca za ukončenie pandémia, ako si to želá Svätý Otec František, spolu s úmyslami na jednotlivé dni v máji. Modliť sa ho môžeme spolu v kostole o18.00 h., alebo doma v rodinách.

Daniel Mikula, farár.