Informácie Konferencie biskupov Slovenska

Informácie Konferencie biskupov Slovenska na základe usmernenia Úradu verejného zdravotníctva:

  1. Rozostupy a dištanc

Účasť na bohoslužbách nie je povinná. Stále platí dišpenz od účasti na nedeľnej či sviatočnej sv. omši. Verejné bohoslužby sa musia sláviť v obmedzenom režime. Vo vnútornom priestore kostolov zabezpečte a presne vyznačte miesta na sedenie v každej druhej lavici, resp. v každom druhom rade stoličiek so zachovaním odstupu 2m medzi osobami. Keď bude kostol kapacitne naplnený, ďalší prichádzajúci, zostanú vonku, kde sa zabezpečí aspoň zvukový prenos. Aj vonku je potrebné dodržať rozostupy.

  1. Dezinfekcia a rúška

Pred vstupom do kostola je potrebné zabezpečiť dezinfekciu rúk a dohliadať na nosenie rúšok. Svätenička a lavice musia zostať prázdne. Vetranie priestorov a dezinfekcia kľučiek či iných dotykových plôch je tiež nevyhnutnosťou.

  1. Príhovory

Príhovory, a teda i homília, nesmú byť dlhé, aby sa čas sv. omše nenaťahoval. Žiada sa nevyhnutná stručnosť.

  1. prijímanie na ruku

Sväté prijímanie sa v tomto čase podáva na ruku. Aj v rade na sv. prijímanie musíme dodržať predpísaný odstup. Toto výnimočné (dočasné) prijímanie na ruku v tomto ťažkom období nie je hriech, a Ježiš sa neštíti nášho tela, dokonca, on sa narodil v špinavej maštali. Jediná prekážka k hodnému sv. prijímaniu je nečisté ľudské srdce. 

  1. Omša pre seniorov

Jedna nedeľná omša by mohla byť vyhradená pre seniorov nad 65 rokov. Ak seniori budú mať mladší sprievod, ten nech radšej zostane vzadu alebo vonku.

  1. Slávenie v exteriéri

Aj vonku je potrebné zachovať odstupy a dbať o to, aby sa nezhromaždilo príliš veľa ľudí, pretože stále platí zákaz zhromažďovania.

  1. Prvé sväté prijímanie

Pri zachovaní všetkých uvedených podmienok si naplánujte slávnosti prvého svätého prijímania. Aj prvoprijímajúcim deťom v tomto kritickom období podávajte sv. prijímanie na ruku. Ak by ste predsa len chceli zachovať bežnú formu, musíte si termín 1. sv. prijímania preložiť na obdobie, kedy budú aktuálne opatrenia uvoľnené.

  1. Sviatosť zmierenia

Spovedá sa v upravených spovedniciach (kňaz je uzavretý a oddelený, penitent je v otvorenom priestore), alebo v exteriéri. Spovedné miestnosti nie sú teraz vhodným prostredím na vysluhovanie sviatosti zmierenia.

 

Hľadajte a zachovajte rovnováhu medzi opatrnosťou a odvahou. Zbytočne neprovokujme nezainteresovaných. Uvedomme si, že východiskovým predpokladom pre otvorenie kostolov bolo spočiatku pravidlo: jedna osoba na 25 m2. Vážme si preto, hoci aj takýto ústupok hygienikov v náš prospech. Vydržme a počkajme ešte niekoľko týždňov, pokiaľ sa situácia viac priblíži k normálnemu stavu.

S pozdravom a požehnaním

X Mons. Bernard Bober, arcibiskup – metropolita

X Mons. Marek Forgáč, pomocný biskup

 

bližšie odporúčania KBS:

https://m.tkkbs.sk/mview.php?cisloclanku=20200504033