Farnosť Chminianska Nová Ves existovala už v 13. storočí. Dozvedáme sa to z listiny, ktorá sa zachovala z 23. februára 1248, v ktorej sa spomína farnosť Nová Ves. Je to zároveň prvá písomná zmienka o obci.
Zmienka pochádza od historika Marsinu, ktorý v diele nazvanom Codex diplomaticus et epistolaris Slovacie spomína farnosť, patriacu do Jágerského biskupstva, za panovania uhorského kráľa Bellu IV.
Keď v roku 1804 vznikla Košická diecéza, Chminianska Nová Ves bola uvedená ako Capelania localis (miestna kaplánka), ktorá nemala právomoci farnosti. Zanikla roku 1805 a stala sa súčasťou farnosti Svinia ako filiálka.
Znovuzriadená farnosť bola 1. januára 1998 košickým arcibiskupom–metropolitom, Mons. Alojzom Tkáčom, s úmyslom „… aby bolo lepšie postarané o duchovné potreby veriacich …“, ako sa hovorí v ustanovujúcom dekréte.
Do farnosti boli zaradené bývalé filiálky farnosti Križovany a to Chmiňany a Ondrašovce. Treťou filiálkou je Bunde, ako miestna časť Chminianskej Novej Vsi.
Farnosť patrí do Košickej arcidiecézy, Sabinovského dekanátu a je zasvätená Obráteniu sv. Pavla, čo je titulom farského kostola.
Prvým správcom novozriadenej farnosti bol vdp. Miloslav Janovčík, ktorý tu pôsobil v rokoch 1998 až 2006. Druhým ThDr. Daniel Mikula, PhD. Tretím a súčasným farárom je Jozef Hvišča.
V súčasnosti žije vo farnosti 2 169 obyvateľov, z toho 1 941 rímskokatolíkov.