ondrasovceZákladný kameň kostola Svätej Alžbety Uhorskej bol posvätený pápežom Jánom Pavlom II. v roku 1990, so samotnou výstavbou kostola sa začalo 4. mája 1991. Konsekrácia kostola košickým biskupom Mons. Alojzom Tkáčom bola 2. augusta 1992.
V obci žije 57 obyvateľov, z toho 55 katolíkov.