chminanyDominantou obce je rímskokatolícky kostol svätého Michala archanjela, ktorý bol postavený pravdepodobne v 16. storočí. Kostol bol renesančne upravený z pôvodného neskorogotického základu. Hlavný oltár sv. Michala je barokový z 18. storočia, po stranách sú postavy Mojžiša a Árona.
V obci žije 859 obyvateľov, okrem katolíkov tu žije aj 60 evanjelikov a.v.